CÂU CHUYỆN CHARME

Nước hoa Charme là hãng duy nhất được sản xuất tại Việt Nam theo công thức hoàn toàn được chuyển giao từ Châu Âu với công nghệ điều chế, chiết xuất và trưng cất hiện đại. Nhà máy sản xuất đạt chuẩn ISO và GMP.

CHARME PERFUME

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Nước Hoa Nữ

Charme Goodgirl

Nước Hoa Nữ

Charme Ori

430,000

Nước Hoa Nữ

Charme Chance

350,000

Nước Hoa Nữ

Charme Ominia

330,000

Nước Hoa Nữ

Charme Just For You

370,000

Nước Hoa Nữ

Charme Trust

380,000

Nước Hoa Nữ

Charme So Sexy

420,000

Nước Hoa Nữ

Charme Vanitas

370,000

NƯỚC HOA NAM

Nước Hoa Nam

Charme King

570,000

Nước Hoa Nam

Charme Iris

520,000

Nước Hoa Nam

Charme Giò

270,000

Nước Hoa Nam

Charme Guilty

490,000

Nước Hoa Nam

Charme Ruby Sport

470,000

Nước Hoa Nam

Charme Cool Water

490,000

Nước Hoa Nam

Charme 212 Sexy

480,000

Nước Hoa Nam

Charme Enternity

550,000

NƯỚC HOA NỮ

Nước Hoa Nữ

Charme Goodgirl

Nước Hoa Nữ

Charme Ori

430,000

Nước Hoa Nữ

Charme Chance

350,000

Nước Hoa Nữ

Charme Ominia

330,000

Nước Hoa Nữ

Charme Just For You

370,000

Nước Hoa Nữ

Charme Trust

380,000

Nước Hoa Nữ

Charme So Sexy

420,000

Nước Hoa Nữ

Charme Vanitas

370,000